Artikler fra fagblade

Hos Fagerberg  vil vi gerne fortælle dig om alle vore produkter, både alle de mange nyudviklinger og de mange spændende applikationer vi ser udstyret anvendt i.

Udover vore egne udsendelser, som Fagerberg Nyt,  kan du holde dig informeret gennem fagpressen, således vil vi netop nu anbefale følgende:

Eksplosionsbeskyttelse og isolering af store siloer til biomasse (træpiller)

Risikoen for støveksplosioner har længe været kendt i de brancher der er i højrisiko for at en støveksplosion kan opstå. Efterhånden har man lært at håndtere dem med forebyggelse, procedurer og eksplosionsbeskyttelsesudstyr af den ene eller anden art. Trods det er der stadigt masser af skjulte udfordringer når man foretager eksplosionsbeskyttelse og specielt eksplosionsisolering, da opbevaringssiloerne for biomasse (læs: træpiller eller flis) har tendens til at blive større og større hele tiden. Det gælder for øvrigt også i mange af de andre brancher med samme risikotype, fx spraytørringsanlæg mfl.
1256 kb

Redundant målesystem med to Krohne Optimass 7000 masseflowmålere sikrer nøjagtig dosering

Hent fil (3079 Kb)
Ved produktion af enzymer til føde- og drikkevareindustrien
skal disse “standardiseres“ bl.a. for at konservere dem. Til nøjagtig indgangsmåling af enzymkoncentrat i produktionen anvendes to serieforbundne Optimass 7000 flowmålere, der kan måle væske-gasblandinger.

Optisk nitritmåler optimerer rensning af spildevand med Anammox-bakterier

Hent fil (4842 Kb)
På Ejby Mølle Renseanlæg i Odense er et nyt deammonifikationsanlæg medvirkende til at rense 6.700 m3 spildevand i timen. Deammonifikationsprocessen optimeres ved hjælp af optiske nitritmålere fra WTW, NitraVis® 700 IQ NI, hvorved der spares 400.000 kWh og 30 ton kvælstofudledning om året.

Afsaltet havvand som kedel- og procesvand

Hent fil (2767 Kb)
Gustaf Fagerberg A/S har leveret to specialfremstillede Flowserve Kämmer Multi Z reguleringsventiler til et
afsaltningsanlæg for havvand, der leverer 300.000-
400.000 m3 afsaltet kedel- og procesvand pr. år til Avedøreværket.

Albertslund Varmeværk: Nyudviklede brønddæksler giver bedre arbejdsmiljø og tættere lukning

Hent fil (345 Kb)
Af John Steenfeldt-Jensen

Albertslund Varmeværks nye brønddæksler til fjernvarmebrønde fra Harde Staal ApS er en ideel kombination af god funktionalitet og godt arbejdsmiljø, idet de er tætte for overfl adevand og uden besvær kan åbnes og lukkes af én person.

Flowmåling 30 meter under jorden optimerer fjernvarmeforsyning

98 % af varmeforbruget i Københavns Kommune dækkes af fjernvarme, som i stor udstrækning leveres fra Amagerværket gennem en fire km lang tunnel - 30 meter under jorden.
Flowet i rørene måles med ’Clamp-on’ ultralydsmålere
fra Krohne af typen UFM 6300, og er med til at optimere driften af varmeværkerne.
Hent fil (1164 Kb)

Rotork

Den 1. juni videregiver Ole Hasbak fra Intratech stolt
stafetten til Fagerberg efter mere end 25 år på det
danske marked med Rotork aktuatorer.
Hent fil (5494 Kb)

Hver en dråbe tæller

Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling - juni 2013
Hent fil (362 Kb)

Sikker prøvetagning med aseptisk prøveudtagningspose

Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling - februar 2013
Hent fil (869 Kb)

Kalibrering af fl owmåler uden afbrydelse af den igangværende proces

Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling August 2012
Hent fil (104 Kb)

Niveaumåling med guided radar til både væsker og faste stoffer

Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling Marts/April 2012
Hent fil (954 Kb)

Ventilmatrix giver fleksibel produktion af enzymer

Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling Februar/Marts 2012
Hent fil (480 Kb)

 

Artikler fra 2011

Fire nye ventiler skabte større sikkerhed på Herningværket
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling Oktober/November 2011
Hent fil (125 Kb)
Ultralydsflowmåling til industrielle opgaver
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling Oktober/November 2011
Hent fil (197 Kb)
Samme måleprincip til væske, gas og damp
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling August/September 2011
Hent fil (861 Kb)
Øl og prøveudtagningsventiler i verdensklasse
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling marts/april 2011
Hent fil (781 Kb)
40-års jubilæum fejres med messe og konferencer
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling marts/april 2011
Hent fil (521 Kb)
Kvalitetsmåling af drikkevand på Islevbro Vandværk
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling januar/februar 2011
Hent fil (116 Kb)

Artikler fra 2010

Et måleprincip i medvind
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling oktober/november 2010
Hent fil (237 Kb)
Er insertion flowmålere lige så gode som andre flowmålere?
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling maj/juni 2010
Hent fil (103 Kb)
Driftsikker iltmåling med minimalt vedligehold
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling februar/marts 2010
Hent fil (187 Kb)
Måler du rigtigt ?
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling januar/februar 2010
Hent fil (229 Kb)
Vandudlader med pumpefunktion
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling januar/februar 2010
Hent fil (87 Kb)

Artikler fra 2009

Tætsluttende ventiler til krævende applikationer
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling oktober/november 2009
Hent fil (206 Kb)
Coriolis masseflowmålere – måleprincip og anvendelser
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling august/september 2009
Hent fil (246 Kb)
Magnetisk flowmåler uden el-tilslutning
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling april/maj 2009
Hent fil (262 Kb)
Regnvand er ikke det rene vand
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling marts/april 2009
Hent fil (220 Kb)
Bag om turbiditeten
Artikel fra Automatik Teknisk Nyt nr.3 - 2009
Hent fil (3339 Kb)
En anderledes Coriolis flowmåler
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling jan/feb 2009
Hent fil (91 Kb)

Artikler fra 2008

Ventiler og instrumentering til skrappe kemikalier
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling nov/dec 2008
Hent fil (1620 Kb)
Glasrørsflowmåler - helt i metal
Artikel fra Automatik Teknisk Udvikling sep/okt 2008
Hent fil (203 Kb)
Instrumentering af renseanlæg
Artikel fra Teknisk Nyt nr.7 2008
Hent fil (869 Kb)

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger