DAMP er DYRT

Så derfor er det vigtigt at undgå unødvendigt damptab i sit dampanlæg!

Defekte vandudladere er en typisk- og hyppig kilde til et stort damptab med deraf følgende unødvendigt store omkostninger til energi og produktion af damp. En defekt vandudladere vil typisk koste ca. DKK 5.500,00 i tabt energi pr. år! Derfor er det vigtigt at have styr på om ens vandudladere fungerer som de skal og ikke taber damp og dermed penge. Fagerberg A/S kan tilbyde test af dine vandudladere med avanceret test-udstyr som indeholder software hvor vandudladerne kan registreres og energitabet opgøres og dokumenteres. Kontakt Fagerberg og hør om vores muligheder for at hjælpe dig med at begrænse dit damp- og energi tab.

 

Læs mere her...

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger