Efterårskursus i sikker prøveudtagning hos Keofitt

I samarbejde med Keofitt har vi hermed fornøjelsen af, at invitere dig til et kursus om sikker prøveudtagning, hvor der vil være workshop i Keofitt ́s undervisningslokale med  praktiske opgaver for kursisterne i grupper.

Om du kommer fra bryggeri-, fødevare- eller den farmaceutiske industri, så involverer det f.eks. fermenteringsprocesser, der skal kontrolleres regelmæssigt for at forhindre kontaminering af uøn-skede mikroorganismer. For  at  sikre  at  prøven,  der  ekstraheres  til  test,  er  identisk  med  indholdet i gæringstanken og ikke er blevet inficeret af uønskede mikroorganismer under den egentlige prøveudtagningsprocedure, skal prøveudtagningsprocessen udføres under sterile forhold. Keofitt ́s  bredt  certificerede  og  dokumenterede  sterile  prøveud-tagningssystemer  er  velegnede  til  sådanne  kritiske  prøveudtag-ningsanvendelser.

Keofitt er en dansk virksomhed med et forhandlernetværk i mere end 60 lande. De har i mere end 38 år alene beskæftiget sig med at producere og udvikle prøveudtagningsventiler samt tilhørende udstyr. Keofitt er det eneste firma i verden der udelukkende be-skæftiger sig med prøveudtagning samt optimering heraf. De har derfor opbygget en stor viden og ekspertise inden for dette unikke område. www.keofitt.dk

 

 

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger