KEOFITTS PRØVETAGNINGSPOSER

Af Henrik L. Salomon, Keofitt A/S
Det er efterhånden en velkendt problemstilling, at værdien af prøvetagning aldrig kan blive bedre end prøvens evne til at repræsentere den proces, den er udtaget fra. Men hvordan sikrer man så denne repræsentativitet? Desværre er der mange fejlkilder og potentielle faldgruber i prøvetagning. En groft opstillet “Top-10” tjekliste kunne indeholde følgende:

 

1.    Fysisk placering af prøveudtagningsudstyr.
2.    Udvælgelse af passende udstyr.
3.    Installationsmetode og -kvalitet.
4.    Vedligehold af udstyr.
5.    Valideret procedure for prøvetagning.
6.    Operatørtræning i brug af udstyr.
7.    Modtagelse af prøve fra udstyr.
8.    Prøvebeholder.
9.    Prøvetransport og -forsendelse.
10.    Frekvent validering af ovennævnte ni parametre.

Erfaringsmæssigt kan problemer ofte henføres til punkterne 2, 3 og 4, men i takt med at disse adresseres, eksponeres andre. Med andre ord: Når først der er kommet styr på at sikre prøven mod eksempelvis rester fra tidligere prøver, viser det sig at også modtagelse (6), beholder (7) og transport (8) kan kompromittere prøven – ikke mindst via luftbåren kontaminering.
Keofitt har derfor udviklet et omfattende sortiment af sterile éngangs-posesystemer, der netop sigter mod at eliminere disse kontamineringsrisici på en enkel måde.

Der findes fire hovedgrupper:
1.    Aseptic Sampling Bag: Tilslutningen dampsteriliseres (SIP) med prøvetagningsventilen.
2.    Sterile Sampling Bag: Tilsluttes prøvetagningsventilen efter SIP.
3.    Three60: Et samlet integreret system, der SIP’es med procesanlægget.
4.    Spike Bag: En kost-effektiv beholder, der kan tilsluttes ventiler via et indbygget septum og en særlig spike-fitting. Også velegnet til septums og nåle.

Prøvetagning har aldrig været nemmere eller sikrere.

 

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger