Niveaumåling i stivelsesproduktion
  • Opbevaring af klid i 20 meter høje siloer
  • Konstant overvågning af klidbeholdning
  • Lave driftsomkostninger som følge af forenklet og vedligeholdelsesfri installation

Baggrund
Verdens produktion af stivelse og dets biprodukter beløber sig p.t. til 6,5 millioner tons om året. Stivelse, der hovedsagelig udvindes fra majs, hvede og kartofler, anvendes som et tilsætningsmiddel i forskellige industrier: f.eks. levnedsmiddel-, papir- og tøjindustrien og de kemiske og farmaceutiske industrier. Der findes adskillige metoder til fremstilling af stivelse: En af dem, kaldet “steeping”, adskiller skallen fra kernen ved at udbløde den i vand i flere dage. Derefter tørres skallen før den strimles og anvendes som tilsætningsmiddel i dyrefoder.

Målekrav
En af Frankrigs største producenter af stivelse fremstiller hvert år 3 millioner tons fra majs og 1,5 millioner tons fra hvede. Den  strimlede (klid) opbevares i flere 20 m høje siloer før de tilsættes den næste del af processen. For ikke at afbryde produktionsprocessen skal lageret være under konstant overvågning. Klid er almindeligvis et lavreflekterende  medie og det involverer altid støv og kondensering. Dette og den ujævne produktoverflade gør pålidelig niveaumåling til noget af en udfordring. De tidligere testede målere fra konkurrenterne – en TDR-guidet radar niveaumåler med
kabelsensor og en radarmåler med traditionel hornantenne – skulle ofte tages ud
af produktionen for at blive renset, og der
gik megen tid med at kravle op på toppen af
siloerne for at gøre dette. Under rensning blev produktionsprocessen afbrudt hvilket førte til økonomisk tab.

 

 


Krohnes løsning
Krohne leverede 2 OPTIWAVE 6300 C med en DN80 (3”) dråbeformet antenne fremstillet i almindelig PP og en G1½” procestilslutning. De berøringsfrie radar (FMCW) niveaumålere, der er monteret på toppen af hver silo, måler klidniveauet og sender resultatet til DCS’en i kontrolrummet.

OPTIWAVE 6300 C anvender helt specielle softwarealgoritmer til faststoffer. I kombination med FMCW-radarteknologien og den høje signaldynamik i elektronikken gør

OPTIWAVE 6300 C det muligt at måle niveauet nøjagtigt og pålideligt, selv i støvede omgivelser og på et lavreflekterende medie med en ujævn eller urolig overflade.

Kundefordele
Stivelsesproducenten har gavn af en vedligeholdelsesfri niveaumåler da OPTIWAVE-antennes ellipseformede, glatte polypropylenoverflade og fuldstændigt indstøbte design ikke er påvirket af kondensdannelse og skorpedannelse. Derfor er det ikke længere nødvendigt med afbrydelser i produktionen. Da niveaumåleren er upåvirket af støv, kan målingerne også udføres under påfyldningsprocessen uden at der er behov for ekstraudstyr til rensning af antennen som fx luftrensning.
Da OPTIWAVE 6300 C sender de præcise måleværdier direkte til kontrolrummet, kan kunden nu overvåge sit lager hele tiden. Det gør kunden i stand til at optimere lagerbeholdningen uden risiko for at overfylde siloen.
Takket være installations-wizard’en er målerne lette at opstille og anvende. Da de er 2-ledede, skal der også bruges færre kabler. Det reducerer installations- og driftsomkostningerne. Lægges den konkurrencedygtige pris for OPTIWAVE 6300 C sammen med alle disse fordele, giver denne løsning et hurtigt afkast på investeringen.
Kunden er meget tilfreds med niveaumålerne. Snart vil der blive monteret OPTIWAVE 6300 C på yderligere 14 siloer på dette produktionsanlæg, og der er mulighed for yderligere 52 majssiloer på andre af firmaets produktionsanlæg.

 

Anvendt udstyr
OPTIWAVE 6300 C
•    2-ledet 24...26 GHz berøringsfri FMCW-radar, ideel til faststofapplikationer
•    Eliminerer behovet for luftrensning: den dråbeformede antenne i almindelig PP eller PTFE minimerer belægning og kondensdannelse
•    Målehøjde op til 80 m
•    PACTware og DTM’er fås fuldt funktionsdygtig og uden beregning
•    Wizard-styret opsætning
•    Reducerede installationsomkostninger.

 

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger