Pålidelige måleresultater med de nye IDS intelligente digitale elektroder fra WTW

WTW udvider nu deres serie af intelligente digitale sensorer (IDS) med flere helt nye pH-elektroder til hele deres produktprogram af IDS laboratorie- og feltinstrumenter.

Elektroderne udmærker sig ved at være specialudviklede til kritiske medier med vægten lagt på pålidelige måleresultater.
De nye elektroder tilbyder:

  • Sikre målinger med digital signaloverførelse
  • Nem og sikker udskiftning af elektroder takket være den indbyggede hukommelse
  • GLP-dokumentation med automatisk dokumentering af alle relevante data
  • Eksakt måleområde garanteret af QSC.

 

 

 

Foruden pH-elektroder tilbydes også en lang række andre IDS-elektroder. Nyeste IDS-elektrode til ledningsevnemåling på rent vand er ledningsevneelektroden LR 925/01. Ledningsevne er en måleparameter som anvendes til at bestemme en væskes elektriske egenskaber. Jo mere salt, syre eller base en væske indeholder, des større ledningsevne. Enheden for ledningsevne er S/m eller oftere µS/cm. Skalaen for vandige opløsninger begynder med rent vand som har en ledningsevne på 0,05 µS/cm ved 25 °C. Almindeligt brugsvand eller overfladevand har en ledningsevne på ca. 100…1000 µS/cm. De højeste værdier (>100 mS/cm) fås for syrer og baser. WTW’s ledningsevneelektrodeserie dækker fortrinsvis området fra ultrarent vand og op til bestemmelser af saltindhold i havvand. Den nye 2-tråds IDS-elektrode LR 925/01 er velegnet til rent vand som f.eks. fjernvarmevand. Måleområde: 0,01…200 µS/cm. Alternativt kan den velkendte 4-tråds TetraCon® 925-elektrode med måleområde 1 µS/cm…2 S/cm anvendes. Brug IDS-elektroderne sammen med f.eks. det vandtætte MultiLine 3420 håndinstrument og en af de nye IDS pH-elektroder. Du har nu en superpålidelig, sporbar kontrolmåling til dit medie.   

 

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger