Kvalitetsstyring

 

I 1993 blev Fagerbergs første kvalitetsstyringssystem, opbygget iht. ISO9002, implementeret og godkendt af Lloyds.

Systemet er siden da løbende vedligeholdt, bl.a. med en større opdatering i 2003, hvor det blev tilpasset ISO9001:2000.

Sidste større ændring kom i 2009, hvor blev systemet omarbejdet til ISO9001:2008 og igen godkendt af Lloyds.

Systemet er opbygget med:

• En overordnet ledelseshåndbog indeholdende systemets
  omfang, policies, ledelsens ansvar, ansvarsdelegering, 
  procesbeskrivelser med henvisninger til dokumenterede
  procedurer osv.

• Rutinebeskrivelser i form af procedurer

• Kvalitetsinstruktioner

 

Certifikatet er blevet fornyet September 2017 - det nyeste certifikat kan downloades nedenfor: 

 

Dansk Lloyds certifikat

251 kb
Klik på billedet for at se certifikatet som PDF

..................................................................

Engelsk Lloyds certifikat

251 kb
Klik på billedet for at se certifikatet som PDF

..................................................................

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma og kontaktperson  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger