Biogasflowmåling

Biogasflowmålere fra Krohne optimerer biogasproduktionen hos SSF Energi betydeligt. Snertinge, Særslev og Føllenslev Energiselskab (SSF) A.m.b.a. har siden 1995 produceret biogas, som anvendes til produktion af el og varme i kraftvarmeværket.

Biogassen består af metan (CH4) og kuldioxid (CO2) og bliver fremstillet i værkets lukkede iltfrie reaktorer, hvori naturligt forekommende tarmbakterier gærer organisk materiale i form af bl.a. gylle og madaffald. Biogasprocessen brændes herefter af i en biogasmotor, som laver strøm og varme. Biogas anses som en grøn form for energi, da den er CO2-neutral, fossilfri og vedvarende. 

Gamle flowmålere medførte til kraftigt spild af gasproduktionen

Gamle flowmålere medførte til kraftigt spild af gasproduktionen

Som led i produktionen måler SSF, hvor meget biogas der henholdsvis forbrændes og produceres i processen. Jan Hansen, der er driftsleder på værket, fortæller, hvordan man i mange år havde anvendt de samme små flowmålere til dette formål – på trods af en udvidelse af værket og en dermed større produktion af gas. En undersøgelse viste, at en del af biogasproduktion gik til spilde.

– De målere, vi havde, var for små, og der var for meget modstand i. Maxkapaciteten var 300 m3 på en hel dag, og vi kører helt op til 380 m3 i timen, fortæller han.

Biogasflowmålere fra Krohne sænker spild til 1,5 % Driftsleder hos SSF Energi, Jan Hansen, og én af de fire biogasflowmålere fra Krohne

Biogasflowmålere fra Krohne sænker spild til 1,5 %

Derfor blev det besluttet, at der skulle installeres nye målere, som var bedre egnede til opgaven. Jan Hansen kom i kontakt med Michael Nielsen, som er salgsingeniør hos Gustaf Fagerberg A/S. Efter beregninger anbefalede han biogasflowålere af typen Krohne Optisonic 7300. Disse måler flowet samt kvaliteten og fordelingen af CO2 og metan via et ultralydsprincip. Da mængden af biogas er afhængig af trykket i reaktoren, er de nye flowmålere med indbygget tryk- og temperaturkompensering, således at der kan omregnes til normaltilstande. Der blev installeret tre nye målere og rør til hver af reaktorerne samt en måler på motoren. Med de nye målere er der nu et spild på blot 1,5 % gas.

 – Det Michael har beregnet til os, det har passet, fortæller Jan Hansen. 

Færre driftsomkostninger og mindre vedligehold

Færre driftsomkostninger og mindre vedligehold

Selvom de originale flowmålere var billige i indkøbspris, blev de i længden både dyre og tidskrævende grundet rensning og vedligehold – to ting, som flowmålerne fra Krohne ikke volder problemer med.

- Det er jo glatte rør, så biogassen løber lige igennem. Det er ikke så længe siden, vi har haft skilt en af dem ad, og den var helt ren efter 2,5 år, siger Jan Hansen.

Da Krohne biogasflowmålerne var en større investering for SSF, undersøgte Jan Hansen, hvad andre værker anvendte af produkter til samme formål.

– Når man skal købe noget, der er dyrere, så er man nødt til at spørge andre, hvad deres erfaringer er. På andre værker kan vi se, at de også bruger Krohne biogasflowmålerne. Det man ser mest af, det er nok det, man skal købe. Det er et tegn på, at det virker. Vi har også valgt dem, fordi der ikke skulle være nogle omkostninger ved dem, og det har der heller ikke været, fortæller Jan Hansen.

Fakta om Krohne Optisonic 7300

Fakta om Krohne Optisonic 7300

Optisonic 7300 er en speciel 2-vejs ultralydsgasflowmåler særligt velegnet til biogas. Flowmåleren leveres i størrelser fra DN 50 – DN200. Flowmålerens patenterede titaniumtransducere giver et godt signal således, at du undgår akustisk feedback. Optisonic 7300 Biogas er ideel til at måle biogas med et højt CO2-indhold samt små mængder af andre medier som H2S, nitrogen, kulbrinter eller kondensvand. Dens korrosionsbestandige titanium-transducere giver et stærkt ultralydssignal ind i gassen. Målerens signalbehandling muliggør bedre detektering af dæmpede akustiske signaler.