Undgå tørkog - Kedelovervågningsudstyr

Tørkog

Tørkog er den værst tænkelige og farligste situation, som kan opstå i forbindelse med drift af en dampkedel. Tørkog kan medføre implosion af kedlen, som i yderste konsekvens kan koste menneskeliv på grund af de kolossale kræfter som slippes løs, når hedefladerne blottes og kedlen imploderer. Hurtigt bliver alt kedelvandet til frigivet damp. Det er derfor vigtig, at man sikrer sin kedel mod tørkog på den bedste måde og med niveauovervågningsudstyr, som opfylder alle gældende normer for kedelovervågning herunder SIL.

Se vores tidligere løsninger