Kontaktløs flowmåling på rensningsanlæg

Kontaktløs flowmåling på rensningsanlæg

Applikations eksempel - NIVUS

Applikation
 

 • Betonkanal, bredde 1,2 m
 • Delvis fyldt
 • Målepunkt opstrøms for skærm og grusfælde
 • Høje sedimentationsbelastninger

 

Definering af opgaver
 

 • Indtagsmåling som kontrolforanstaltning for at undgå oversvømmelse af spildevandsanlæg
 • Kontaktløst målesystem på grund af delvist høje forureningsbelastninger
 • Nem installation
 • Ingen Ex påkrævet (åben, luftet kanal)

Løsning
 

 • Ingen sensorer kan installeres på kanalbunden eller i flydere på grund af høje forureningsbelastninger eller skum på overfladen.
 • Surfaec radarmålesystemet Type NivuFlow 550 er blevet brugt, da målingen kun er til kontrolformål uden behov for certificering.
 • Systemet måler overfladebølgernes hastighed og beregner den aktuelle strømningshastighed ud fra denne hastighed, det målte niveau og den definerede rektangulære kanalform.

 

Fordele
 

 • Kontaktløs
 • Ufølsom over for tilsmudsning
 • Nem at installere

Relaterede artikler