Differenstrykmålere - Se udvalget

Differenstrykmåling

Differenstrykmåleren kan måle differenstrykket henover en ventil, et filter eller et andet element. Den kan også bruges til flowmåling. Måleren består af to sider, hvor en membran herimellem opfanger, hvad trykket er. Denne trykmåler kan bruges indenfor alle brancher.

Se vores tidligere løsninger