Guidet radar - Niveaumåling

Guidet radar

En guidet radar er ofte velegnet til opgaver, hvor berøringsløse principper (radar, ultralyd) ikke kan benyttes - fordi de ikke kan "se" overfladen på mediet. Når signalet rammer overfladen, reflekteres det tilbage til radaren. Tidsforskellen er direkte proportional med afstanden fra radaren og ned til overfladen. Radaren kan måle på både væsker (herunder også lag i væsker) og tørstoffer. Støv, skum, damp mm. har ingen indflydelse på målerens ydeevne. 

Se vores tidligere løsninger