Hydrostatisk niveaumåling - Se udvalget her

Hydrostatisk

Hydrostatisk niveaumåling anvendes til kontinuerlig angivelse af påfyldningsniveauet. Ved hydrostatisk niveaumåling registrerer tryktransmitteren de mindste ændringer i det hydrostatiske tryk, som stiger eller falder afhængigt af påfyldningsniveauet. Det virkende tryk omdannes til et elektrisk signal af den integrerede elektronik og udsendes derefter som et udgangssignal. Hos Fagerberg tilbyder vi mange forskellige typer af instrumenter som kan anvendes i niveaumåling baseret på det hydrostatiske princip. Typiske anvendelser til kontinuerlig niveaumåling er procestanke, skibstanke, lagertanke eller siloer i procesindustrien.

Se vores tidligere løsninger