Kvalitet / QA

Kvalitet / QA

ISO 9001:2015, ISO14001:2015 

Gustaf Fagerberg A/S arbejder målrettet med kvalitetsstyring, og vi er den 15. oktober 2021 
blevet opgraderet til også at have ISO14001:2015

Vi er tredjeparts certificeret i henhold til ISO 9001:2015. Standarden kræver, at vi definerer firmaets processer løbende, måler og forbedrer forretningen og måler også på kundetilfredshed. Vi har en miljøpolitik, hvor vi har valgt følgende miljømål.

Vi arbejder også med SIL- klassificerede produkter og hjælper gerne med at besvare spørgsmål om QA-rutiner, kvalitetsstandarder, standarder mv.

Vores produkter leveres i standardversioner i overensstemmelse med gældende EU-direktiver (såsom "PED" og "ATEX"). Produkterne kan leveres i specielle materialer med de ønskede tests og tjeks samt certifikater og anden dokumentation, der opfylder højere krav end normalt i EU-direktiverne.
Derudover leverer vi en del produkter der er godkendt iht. EU1935.

I henhold til vores kvalitetspolitik forpligter vi os til
 

 • At der skabes en tæt professionel kontakt til nuværende og fremtidige kunder, således at Fagerberg opleves som en seriøs, tillidsvækkende og fleksibel samarbejdspartner. Derved kan kunder rådgives på bedst mulig måde, så gennemløbstiden af et projekt/ordre opleves som fleksibel, hurtig og med opfattelsen af, at udfordringer kan løses med det forventede resultat.
 • At levere produkter og tjenester der opfylder specificerede kunde- og lovmæssige krav.
 • Benytte leverandører med dokumenterede kvalifikationer med hensyn til produkter og kvalitet.
 • Arbejde for at overholde indgåede leveringstider, serviceaftaler og kvalitetskrav samt lede virksomheden på en professionel måde.
 • Gennem analyse af mål og målinger stadigt at forbedre og øge ledelsessystemets effektivitet med det formål at opnå en øget grad af kundetilfredshed.
 • At være tilgængelig for relevante interessenter, hvor det er passende.
 • At kvalitet skal være en integreret del af virksomheden og dermed kendt og efterlevet af alle medarbejderne, vi styrker og udvikler vore medarbejdere, til ikke at gå på kompromis med kvaliteten.
 • At ønske, at kvalitetsstyringssystemet beskriver og understøtter de bedste og mest effektive arbejdsmetoder.
 • At sikre at virksomheden ledes på en professional måde, at have ressourcer og at organisationen er i takt med udvikling og behov.
 • At sikre os at alle medarbejdere forstår og arbejder iht. kvalitetssystemet.
 • At kvalitetsstyringssystemet skal gennemgås for fortsat egnethed, og dets effektivitet skal løbende forbedres.
 • Arbejde på at fremme miljøbevidstheden hos alle ansatte ved at inddrage alle i miljøarbejdet.