Kvalitet / QA

Kvalitet / QA

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Fagerberg arbejder målrettet med kvalitetsstyring, og vi er den 15. oktober 2021 
blevet certificeret i henhold til ISO 14001:2015

Vi er tredjeparts certificeret i henhold til ISO 9001:2015. Standarden kræver, at vi definerer firmaets processer løbende, måler og forbedrer forretningen og måler også på kundetilfredshed. Vi har en miljøpolitik, hvor vi har valgt følgende miljømål.

Vi arbejder også med SIL- klassificerede produkter og hjælper gerne med at besvare spørgsmål om QA-rutiner, kvalitetsstandarder, standarder mv.

Vores produkter leveres i standardversioner i overensstemmelse med gældende EU-direktiver (såsom "PED" og "ATEX"). Produkterne kan leveres i specielle materialer med de ønskede tests og tjeks samt certifikater og anden dokumentation, der opfylder højere krav end normalt i EU-direktiverne.
Derudover leverer vi en del produkter der er godkendt iht. EU1935.

Fagerbergs kvalitets- og miljøpolitik

Vores kvalitets- og miljøpolitik danner fundamentet for vores forretningsprincipper. Vi fokuserer på konstant udvikling, tillidsbaseret samarbejde og høj kvalitet i alle aspekter af vores arbejde. Gennem en forpligtelse til etisk praksis og miljøbevidsthed stræber vi efter at forbedre vores forretning og ydelser til vores kunder.

Vores kvalitets- og miljøpolitik er tilgængelig for offentligheden, og det er hvert enkelt medarbejders ansvar at sikre dens efterlevelse.

Kvalitets- og miljøpolitik
 

 • Vi udvikler os løbende for at imødekomme nuværende og fremtidige kunders behov.
 • Vi opbygger tillid og professionelle forbindelser med vores kunder for at sikre optimalt samarbejde.
 • Vores produkter og tjenester opfylder høje kvalitetsstandarder og lovmæssige krav.
 • Vi overholder aftaler, leveringstider og serviceaftaler.
 • Vi samarbejder med kvalificerede leverandører for at sikre produkternes kvalitet.
 • Vi analyserer og forbedrer os løbende for at øge kundetilfredsheden og udviklingen.
 • Vi gennemgår og forbedrer løbende vores kvalitetsstyringssystem for at sikre dets egnethed.
 • Vi arbejder målrettet med digitalisering af vores forretningsprocesser for at optimere effektivitet og fleksibilitet.
 • Vi arbejder for at øge vores leverandørers miljøbevidsthed og mindske deres miljømæssige påvirkning.
 • Vi inddrager alle ansatte i aktivt arbejde om at mindske langsigtede påvirkninger af miljøet ved løbende forbedringer af vores forretningsprocesser.
 • Vi lever op til etisk praksis og har en kvalitetsfokuseret kultur, som efterlever Indutrade’s Code of Conduct.