Flowmåling - Åbne kanaler og delvis fyldte rør

Åbne kanaler og delvis fyldte rør

Normalvis måler vi kun flow i fyldte rør, men i særlige tilfælde er det ikke muligt at sikre, at røret er helt fyldt. Særligt indenfor spildevandsbranchen er det ofte nødvendigt at måle i delvist fyldte rør eller åbne kanaler. Til dette formål har vi særlige flowmålere eller radarer. 

Se vores tidligere løsninger