Bæredygtighed

Bæredygtighed

Indutrade og bæredygtighed

Fagerberg er ejet af det svenske børsnoterede Indutrade AB 
- en solid industrikoncern med over 200 selskaber i mere end 30 lande 

Indutrade har en klar bæredygtighedspolitik. Den kommer til udtryk i deres forretningsdrivelse og entreprenørskab samt Code of Conduct, som indeholder de specifikke retningslinjer og aspirationer, de mener der skal til for at opnå bæredygtig vækst. Med Indutrade som ejer, er Fagerberg underlagt denne Code og Conduct, som du kan læse her.

Ydermere har Indutrade udformet en Code of Conduct for deres leverandører og partnere, som - hvis den underskrives - forpligter den gældende partner eller leverandør til at agere ansvarligt inden for områder som miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder og etisk entreprenørskab. Den kan du læse her.

Indutrades bæredygtighedsvision

"Indutrade’s sustainability strategy represents a shared commitment that the businesses within the group continuously develops and improves in ways that are economically, environmentally and socially responsible.

The sustainability strategy is built around three key elements: people, environment and profitable growth – with 2030 objectives set within each area. Indutrade will use measurable key enablers that will be followed up and evaluated annually."

Vores miljøpolitik og arbejde med bæredygtighed

Hos Fagerberg ønsker vi at yde vores bidrag til at spare på klodens ressourcer samt mindske CO2-aftrykket
 
Derfor arbejder vi målrettet efter bæredygtige løsninger - både i vores daglige gang på kontoret og i felten, men også som del af fundamentet for vores fremtidige vækst. 
Som grundlag herfor har ledelsen udarbejdet nedenstående integrerede miljø- og sikkerhedspolitik. 

VI FORPLIGTER OS TIL AT:

 
 • Følge miljølovgivningens forskrifter og øvrige krav
 • Forebygge forurening 
 • Mindske langsigtede påvirkninger af miljøet ved løbende forbedringer
 • Tage hensyn til krav i virksomhedens omgivelser
 • Vurdere og overvåge opbevaring af brandbare affaldsmængder
 • Vurdere og følge vores energianvendelse
 • Arbejde for at transporter sker med mindst mulig miljøbelastning
 • Arbejde for at vores hovedleverandører højner deres miljøbevidsthed 
 • Arbejde for at vores miljøpolitik og vores miljømål bliver forstået af alle ansatte gennem information og uddannelse 

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
 

Med udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 12, har vi udformet følgende visioner:

 • Vi vil drive vores virksomhed med mindst muligt ressourcespild ved at have fokus på Fagerbergs (energi/affalds/genbrugs-) processer
 • Vi vil reducere vores produkters klimaaftryk med 50 % via innovation, nytænkning og optimal udnyttelse af de ressourcer, vi sælger – fra vugge til grav
I oktober 2021 blev vi certificeret i henhold til ISO 14001:2015, hvilket samtidig giver os den ledelsesmæssige ramme til at reducere vores miljøpåvirkning.

Hvad gør vi nu?

Hos Fagerberg forstår vi betydningen af bæredygtighed og de skridt, der er nødvendige for at beskytte vores miljø. Derfor har vi iværksat en række helt konkrete tiltag for at mindske vores miljøaftryk og fremme en grønnere drift.

Vi har forpligtet os til at skifte til vedvarende energikilder, optimeret vores energiforbrug og reduceret vores CO2-udledning markant. Gennem genbrug, reduktion af ressourceforbrug og smart affaldshåndtering, styrker vi vores miljøansvarlighed. Desuden arbejder vi kontinuerligt på at rådgive vores kunder om mere bæredygtige valg.

Det afspejler vores overbevisning om, at bæredygtig praksis og forretningsmæssig succes går hånd i hånd.Vi inviterer vores partnere og kunder til at deltage i denne rejse mod en mere bæredygtig fremtid og opfordrer alle interesserede til at kontakte os for yderligere dialog og samarbejde om bæredygtighedsinitiativer.

EL OG VARME


For at styrke vores miljømæssige ansvarlighed og reducere vores carbon footprint, har vi iværksat følgende tiltag:

 • Overgang til vedvarende energi: Vores skifte til 100% vedvarende energikilder sikrer, at al vores elektricitet kommer fra bæredygtige kilder som vind, sol eller vandkraft.
 • Fjernvarme som opvarmningsform: Vi har valgt fjernvarme for at udnytte overskudsvarme og maksimere vores energieffektivitet.
 • Elektrificering af bilparken: Vores bilpark omstilles til elektriske køretøjer for at reducere emissionen af skadelige stoffer.
 • Reducerede forretningsrejser: Vi begrænser forretningsrejser til et minimum og benytter os i stedet af virtuelle mødeløsninger.
 • Solcelleanlæg: Vores solcelleanlæg på 71,75 kWp genererer 67.943 kWh/år, hvilket dækker 45,8% af vores samlede energiforbrug, og reducerer vores CO2-emissioner med 16.976 kg/år.

SORTERING, GENBRUG OG EMBALLAGEOPTIMERING
 

Vi arbejder målrettet på at minimere affald og optimere emballagen for et mindre miljøaftryk:

 • Papkasser: Cirka 80-90% af modtagne papkasser genbruges til udsendelse. De resterende makuleres til fyld, hvor kun 5-10% kasseres.
 • Beskyttelsesfyld: Alt modtaget fyld som bobleplast og flamingo genanvendes i udsendelser.
 • Paller/trækasser: Næsten alle (ca. 98-99%) genbruges, hvilket minimerer vores behov for nye materialer.
 • Kassestørrelser: Vi tilpasser størrelsen på vores papkasser for at undgå unødvendigt fyld og transport af luft.
 • Alternativer til plast: Vi søger efter bæredygtige alternativer til plast og bruger det mindst mulige plast, når det er nødvendigt.
 • Papirfyld: Vi bruger single-lag papir i stedet for flerlags for at reducere miljøpåvirkningen.
 • Tilpasning af paller/trækasser: Vi tilpasser eller producerer selv paller/trækasser for at passe præcist til de varer, der skal transporteres.

Kontakt os for målrettet vejledning

Vores rådgivningstjenester er forankret i et ægte engagement i bæredygtighed; vi vejleder kunderne i at forstå og vælge muligheder, der har potentiale til at reducere deres miljøpåvirkning, samtidig med at vi fortsat udforsker og implementerer praktiske, mere bæredygtige produktalternativer.