Døgnservice udenfor normal åbningstid Døgnservice udenfor normal åbningstid
Bestil før kl. 14 - så sender vi i dag Bestil før kl. 14 - så sender vi i dag
Gratis beregning og dimensionering Gratis beregning og dimensionering

Bæredygtighed 

 

Fokus på miljøet
 

Hos Fagerberg ønsker vi at yde vores bidrag til at spare på klodens ressourcer samt mindske CO2-aftrykket. Derfor arbejder vi målrettet efter bæredygtige løsninger - både i vores daglige gang på kontoret og i felten, men også som del af fundamentet for vores fremtidige vækst.

Ansvarligt forbrug og produktion
 

Med udgangspunkt i FN's Verdensmål nr. 12, har vi udformet følgende visioner:

 • Vi vil drive vores virksomhed med mindst muligt ressourcespild ved at have fokus på Fagerbergs (energi/affalds/genbrugs-) processer
 • Vi vil reducere vores produkters klimaaftryk med 50 % via innovation, nytænkning og optimal udnyttelse af de ressourcer, vi sælger – fra vugge til grav
 
I oktober 2021 blev vi certificeret i henhold til ISO 14001:2015, hvilket samtidig giver os den ledelsesmæssige ramme til at reducere vores miljøpåvirkning.  
 

Vores miljøpolitik

Fagerberg arbejder aktivt for at fremme miljø og sikkerhed. Som  grundlag herfor har ledelsen udarbejdet nedenstående integrerede miljø- og sikkerhedspolitik. Vi forpligter os til at:

 • Følge miljølovgivningens forskrifter og øvrige krav
 • Forebygge forurening 
 • Mindske langsigtede påvirkninger af miljøet ved løbende forbedringer
 • Tage hensyn til krav i virksomhedens omgivelser
 • Vurdere og overvåge opbevaring af brandbare affaldsmængder
 • Vurdere og følge vores energianvendelse
 • Arbejde for at transporter sker med mindst mulig miljøbelastning
 • Arbejde for at vores hovedleverandører højner deres miljøbevidsthed 
 • Arbejde for at vores miljøpolitik og vores miljømål bliver forstået af alle ansatte gennem information og uddannelse 

 

Indutrade's Sustainability Vision


"Indutrade’s sustainability strategy represents a shared commitment that the businesses within the group continuously develops and improves in ways that are economically, environmentally and socially responsible.

The sustainability strategy is built around three key elements: people, environment and profitable growth – with 2030 objectives set within each area. Indutrade will use measurable key enablers that will be followed up and evaluated annually. As measurable data are collected during 2020, the KPIs will be communicated during the first quarter 2021, and the Sustainability Report 2020."