Returnering af varer

Returnering af varer

Hvis du ønsker at sende eller returnere udstyr til Fagerberg for reparation, rekalibrering eller undersøgelse, bedes du venligst udfylde nedenstående formular. Derudover bedes du sikre dig, at udstyret, der returneres, er rengjort, så det kan håndteres på sikker og forsvarlig vis.

Udfyld renhedserklæring inden returnering


Af hensyn til vores medarbejderes sundhed og sikkerhed kræver vi, at denne renhedserklæring udfyldes og underskrives for alle produkter, der returneres til Fagerberg.

Vedhæft herefter renhedserklæringen i formularen for returnering af vare og indsend formularen.