Blowdown og afsaltning - Kedelovervågning

Blowdown og afsaltning

Alle kedler er designet til at arbejde med kedelvand med en defineret ledningsevne/konduktivitet. Det er derfor nødvendigt at holde konstant kontrol med- og overvåge kedelvandets ledningsevne med godkendt udstyr og sørge for, at holde den rigtige konduktivitet. Dette gøres ved konstant at måle på ledningsevnen. Når den bliver for høj, lukkes noget af vandet ud af kedlen ved hjælp af en afsaltningsventil/blowdown ventil således, at der kan tilføres nyt spædevand med meget lav ledningsevne/konduktivitet. Under driften af kedlen vil der udfældes nogle mineraler i bunden af kedlen, hvor der vil samles urenheder fra f.eks. rør-/svejsearbejde. Dette fjernes effektivt ved periodevis bundblæsning af kedlen via en bundblæsningsventil. Kontrol og regulering af ledningsevnen samt bundblæsning er et normkrav.

Se vores tidligere løsninger