Kondensatovervågning - Kedelovervågning

Kondensatovervågning

På mange anlæg anvendes der damp/kondensat til olieforvarmning. Derfor er der risiko for indtrængning af olie eller fedt i kondensatet, som potentielt medfører, at stofferne kommer ind i kedlen via fødevandet, hvilket giver store problemer i form af skumdannelser og opkog. Når overfladeniveauet på kedelvandet ikke længere er en veldefineret størrelse, er der risiko for nogle af de farligste situationer i forbindelse med kedeldriften: at hedefladerne blottes uden at tørkogssikringerne aktiveres, eller at aflejringer forhindrer indfyringskanalen i at komme af med varmen, hvorved den kollapser. Derfor er kondensatovervågning en vigtig og påkrævet del af driften.

Se vores tidligere løsninger