Flowmåling i strømmende vand

Flowmåling i strømmende vand

Applikations eksempel - NIVUS

Applikation
 

 • Sten flodbredder og strøelse
 • Flodbredde: 4,95m
 • Vanddybde: fra 15 cm til 40 cm

 

Definering af opgaver

 • Udledningsmåling i tør periode for at etablere flodens kontinuitet.
 • Øjeblikkelig flowberegning ud fra niveau- og hastighedsmåledata
 • Flowberegningsmetoder i henhold til ISO748/2007.

Løsning
 

 • Det håndholdte målesystem "NivuFlow Stick" blev brugt
 • Hastighedssensoren var udstyret med en trykcelle til niveaumålingen i hver vertikal
 • Enheden leverede direkte flowberegning baseret på middelsektions-metoden og mellemsektions-metoden

 

Fordele

 

 • Hurtig måling
 • Grafisk visualisering af flowprofilen
 • Automatisk generering af en PDF-målerapport.

Relaterede artikler