Ultralydsniveaumåler - Til alle brancher

Ultralyd

Ultralydsniveaumåleren fungerer ved, at den udsender en kort ultralydspuls, som  reflekteres på overfladen af mediet (væske eller tørstof). Tidsforskellen er direkte proportional med afstanden fra ultralydsflowmåleren og ned til overfladen. Den kan anvendes indenfor alle brancher, bl.a. indenfor spildevandsbranchen, hvor den i høj grad anvendes på renseanlæg. 

Se vores tidligere løsninger