Radar niveautransmitter - Niveaumåling

Radar

Radaren virker ved, at den udsender et højfrekvent signal ned mod den overflade, som der skal måles på (både væske og tørstof). Når signalet rammer overfladen, reflekteres det tilbage til radaren. Tidsforskellen er direkte proportional med afstanden fra radaren og ned til overfladen. En radar kan bl.a. anvendes til niveaumåling i tanke og til spildevand.

Se vores tidligere løsninger