Vortexflowmåler - Stort udvalg - Bestil Online

Vortex flowmålere

Vortex flowmålere måler nøjagtigt flowhastigheden af væsker, gasser og damp ved hjælp af Vortexprincippet. De anvendes bredt i industrier som farma, fødevarer, kemikalier, energi og vandbehandling. Disse pålidelige og præcise målere kræver minimal vedligeholdelse og har lang levetid. De er alsidige og kan måle forskellige medier, hvilket gør dem velegnede til forskellige applikationer. Vortex flowmålere er vigtige værktøjer, der sikrer optimal drift og præcise målinger i industrielle og kommercielle miljøer.

Hvad er en Vortex flowmåler og hvad gør den?


En vortex flowmåler er en avanceret enhed, der bruger Vortexprincippet til at måle flowhastigheden af væsker, gasser og damp. Den har et legeme (bluff body), der skaber hvirvler i målerøret. En sensor med en piezo krystal registrerer disse hvirvler som små trykændringer. Flowmåleren beregner derefter flowhastigheden ved at analysere frekvensen af hvirvlerne, som er direkte proportional med flowhastigheden. Dette gør det muligt at bestemme flowvolumen ved at multiplicere flowhastigheden med det tværgående målerørsareal. Vortex flowmålere er alsidige og kan anvendes til måling af flow i forskellige medier, hvilket gør dem nyttige i forskellige industrielle og kommercielle applikationer.

Fordele og anvendelse af en vortex flowmåler
 

 • Høj pålidelighed og nøjagtighed for præcise målinger under varierende driftsforhold
 • Lavt vedligeholdelsesbehov og lang levetid for økonomisk fordelagtig drift
 • Alsidig anvendelse til måling af væsker, gasser og damp
 • Velegnet til industrielle og kommercielle applikationer
 • Anvendes inden for farma, fødevare, ilt- og nitrogenproduktion samt utility-applikationer

Vortex flowmåler til industri


Vortex flowmålere er uundværlige i flere vigtige industrier, hvor præcis flowmåling er afgørende. Nogle af disse industrier omfatter:

 • Fødevareindustrien: Præcis flowmåling for at opretholde produktkvalitet og sikkerhed
 • Farma- og biotekindustrien: Nøjagtige målinger til at overholde kvalitetsstandarder
 • Kemisk industri: Kontrol og dosering af kemiske processer
 • Energiindustrien: Overvågning af gasser og væsker til energiproduktion
 • Vandbehandlingsindustrien: Effektiv flowmåling i vandbehandlingsanlæg

Vortex flowmålere er pålidelige, nøjagtige og alsidige. De er en omkostningseffektiv løsning til præcis flowmåling i disse industrier og bidrager til optimal drift og kvalitetskontrol.

Vil du vide mere om vortex flowmålere?

Har du brug for yderligere information om vortex flowmålere eller ønsker du at diskutere dine specifikke behov? Vores team af specialister vil kunne besvare dine spørgsmål, give rådgivning og finde den rette løsning til dine flowmålingskrav. Vi ser frem til at høre fra dig og hjælpe dig med at implementere pålidelige og præcise vortex flowmålere i din applikation.

Mangler du et alternativ til vortex flowmålere?


Vi har flere alternativer til vortex flowmålere, herunder:

 • Masseflowmålere: Præcis måling af massestrøm uafhængigt af densitet eller tryk
 • Magnetisk induktive flowmålere: Velegnede til ledende væsker ved hjælp af magnetisk induktion
 • Ultralydsflowmålere: Berøringsfri og præcis måling af ikke-ledende væsker og gasser
 • Variabel areal flowmålere: En pålidelig og enkel løsning til at måle flowhastigheden af væsker eller gasser ved hjælp af et rør med variabelt tværsnit og en flydende markør

Disse alternative flowmålermetoder giver dig fleksibilitet til at vælge den bedste løsning til dine behov. Kontakt os for at få vejledning og finde det rette alternativ til dine flowmålingskrav.

Magnetisk induktive flowmålere


Magnetisk induktive flowmålere er en præcis og pålidelig metode til måling af flowhastighed i ledende væsker. Disse flowmålere udnytter princippet om magnetisk induktion, hvor et magnetisk felt genereres, og når væsken strømmer igennem, induceres en elektrisk spænding. Denne spænding er proportional med flowhastigheden og kan anvendes til nøjagtig måling. Magnetisk induktive flowmålere er velegnede til en bred vifte af applikationer, herunder vandforsyning, kemisk produktion og industrielle processer, hvor præcis og stabil flowmåling er afgørende.

Variabel-areal flowmålere


Variabel-areal flowmålere (VA) er en pålidelig metode til at måle flowhastigheden af væsker eller gasser. De bruger et rør med variabelt tværsnit, der ændrer sig i forhold til flowhastigheden. Når mediet strømmer igennem, bevæger en flydende markør sig i et glasrør for at indikere flowhastigheden. Disse flowmålere er enkle, robuste og kræver ingen ekstern strømforsyning. De bruges i industrier som procesindustri, vandbehandling og klimaanlæg, hvor en pålidelig og omkostningseffektiv løsning er nødvendig.

Se vores tidligere løsninger