Effektiv gyllebehandling fjerner ammoniak, metan og lugtgener og forbedrer dyrevelfærden

Effektiv gyllebehandling fjerner ammoniak, metan og lugtgener og forbedrer dyrevelfærden

Gylleforsuring med et anlæg fra JH Argro A/S er fremtidens miljørigtige gyllebehandling, der både forbedrer gyllens egenskaber som gødning, fjerner lugtgenerne fra stald og omgivelser samt forbedrer dyrevelfærden. ORBINOX ventiler fra Gustaf Fagerberg er med til at sikre en sikker og effektiv drift af anlæggene.

Behandlingen og bortskaffelsen af gyllen fra landbrugets svine- og kostalde, og de lugtgener den giver i både stalde og omgivelser, har i mange år været genstand for mange diskussioner. Der er i tidens løb også gjort mange forsøg på at løse problemerne – ikke altid med succes. Der ser nu ud til at JH Agro A/S har udviklet en løsning i form af anlægget JH Forsuring NH4+, som både er miljøvenligt, forbedrer gyllens egenskaber som gødning, og som sammen med JH SmellFighter formindsker lugtgenerne betydeligt. Landmanden får hurtig pay back af sin investering, idet det har vist sig, at fjernelsen af den dårlige lugt i stalden betyder, at man specielt i svinestalde får mindre dødelighed blandt dyrene, øget tilvækst og mindre forbrug af foder.

Gylleforsuring fjerner ammoniaklugten

Gylleforsuring fjerner ammoniaklugten

Metoden hedder gylleforsuring, og er baseret på, at der i gyllen findes ammoniak (NH3), som er en gas, der fordamper, og ammonium (NH4+), som er bundet i gyllen i form af næringssalte. Der er en kemisk ligevægt imellem NH3 og NH4+. Hvis man suger ammoniakken væk, bliver der altså bare dannet mere ammoniak. Ved at tilsættes svovl i form af svovlsyre sænkes gyllens surhedsgrad fra ca. 7,0 pH til ca. 5,5 pH, hvorved ligevægten forskydes over mod ammonium (NH4+). Derved dannes der stort set ikke ammoniak (NH3) i gyllen, og når der ingen ammoniak er, kan den heller ikke fordampe.

Processen sker ved, at anlægget tømmer gyllen fra stalden over i en procestank, hvor surhedsgraden af gyllen sænkes til pH 5,5 ved hjælp af svovlsyre. Når den ønskede surhedsgrad er nået, pumpes gyllen tilbage til stalden og en lille mængde frisk behandlet gylle pumpes til en gyllebeholder. Processen gentages typisk en gang i døgnet for hver stald/staldafsnit, hvorved udledningen af ammoniak reduceres med op til 50-70% og udledningen af metan med 60%. Den ammoniak der ikke slipper ud af gyllen, forbliver i gyllen i form af ammonium kvælstof, som er plantetilgængelig. Man sparer altså atmosfæren for en kvælstofbelastning, mens man får ekstra kvælstof på sine marker. Da der bruges svovlsyre i processen, er der desuden fuld svovlforsyning i marken.

Det er fiberdelene, der lugter

Ud over forsuringen, der mindsker ammoniaklugten, kan lugten fra gyllen reduceres yderligere med op til 51 % ved hjælp af et såkaldt ”JH SmellFighter” anlæg, idet det er fiberdelene i gyllen, der lugter mest. Rent teknisk er der tale om en teknik, der sammen med de processer, som foregår i et gylleforsuringsanlæg, kan fraseparere fiberdelen i gyllen, så det kun er væsken, der pumpes tilbage i stalden. Herved reduceres lugten betydeligt samtidig med, at der bruges mindre energi og mindre svovlsyre. Anlægget klarer al gyllehåndtering imellem stald og lager automatisk.

Da der er tale om proces, der både er vigtigt for dyrevelfærden, miljøet og driften af stalden, er det afgørende, at alle komponenter i anlægget er driftssikre og modstandsdygtige overfor aggressive medier. Fordelingen af gylle, der pumpes ud af stalden og forsuret gylle, der pumpes tilbage, sker i en nedgravet teknikbrønd, der leveres som en færdig enhed. I teknikbrønden findes systemets PLC-styring fra Beckhoff Automatisering, trykluftstyrede ventiler til afspærring af de enkelte rørstrenge samt en kompressor til forsyning af styreluft til ventilaktuatorerne. Ventilerne er meget vigtige og betydningsfulde for driften af anlægget, hvorfor man har valgt de spanskproducerede ORBINOX spadeventiler i EB-serien, der i Danmark markedsføres af Gustaf Fagerberg A/S. Ventilerne er forsynet med pneumatisk dobbeltvirkende aktuatorer, der har aftastere, der taster om ventilen er åben eller lukket. ORBINOX er en robust og pålidelig afspærringsventil udført med sædet liggende på spjældkanten således, at den vil være 100 % tæt for differenstryk i begge retninger. Den egner sig til medier med fiberindhold og luftbårne partikler, og er stort set vedligeholdsfri. Rørene fra stalden til teknikbrønden er normalt Ø 315 mm og rørene, der fører den forsurede gylle tilbage til stalden, er normalt Ø 160 mm.

PLC-styringen i teknikbrønden henter via et EtherCAT-netværk procesdata fra ventilerne i teknikbrønden samt niveaumålere og pH-målere i stalden, og en flowmåler måler mængden af behandlet gylle. Måling af pH foregår ved hjælp at to pH-målere, hvilket giver ekstra stor driftsikkerhed. Driften logges og kan følges via mobiltelefon eller på computeren over internettet.

JH Forsuring NH4+ gylleforsuringsanlæggene fra JH Agro A/S er certificeret i henhold til VERA protokollen, der er en særlig verifikationsordning inden for landbrug, der foretager afprøvninger og verificeringer af teknologier til landbruget. Efter endt verifikation udstedes et certifikat, som giver adgang til optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Driftssikre og tætte ORBINOX ventiler Produktchef Lars Forbech, JH Agro A/S, t.v., og Produkt- og markedsspecialist Kenneth Kaltoft, Gustaf Fagerberg A/S. En PLC-styring fra Beckhoff Automatisering styrer via et EtherCAT-netværk de forskellige funktioner i anlægget.

Driftssikre og tætte ORBINOX ventiler

”Vi har valgt ORBINOX ventilerne, fordi de stort set er vedligeholdsfri og har en god sammenhæng mellem pris og kvalitet. ORBINOX ventilerne kører bare! Vi har eksempler på 12 år gamle ORBINOX ventiler, der stadig virker 100 %. Skulle det gå helt galt, kan vi få reservedele til ventilerne – og det er ikke alle ventilleverandører, man kan få det fra”, siger produktchef Lars Forbech, JH Agro A/S.

”Vores gode samarbejde med Gustaf Fagerberg A/S har også stor betydning for vort valg af ventiler. Gustaf Fagerberg A/S har stor erfaring, véd hvad de taler om og er meget løsningsorienterede. Ydermere tager de deres produkter alvorligt og overholder alle aftaler til punkt og prikke. Vi har indgået en samarbejdsaftale med Gustaf Fagerberg A/S, der betyder, at de i Danmark altid lagerfører ORBINOX ventiler til to anlæg. Det er meget vigtigt aftale for os, idet vi lover vore kunder at vi kan levere en teknikbrønd inden for otte uger”, siger Lars Forbech.