Niveaukontrol - Kedelovervågning

Niveaukontrol

For at sikre en effektiv og sikker kedeldrift er det vigtigt at have en effektiv kontrol af vandniveauet i kedlen samt styring af påfyldning af spædevand. En utilstrækkelig styring af niveauet kan medføre farlige tørkogssituationer og situationer med for høj vandstand, som kan medføre erosionsskader på rør og øvrige komponenter, herunder turbiner, som ikke tåler vandpartikler.

Se vores tidligere løsninger