Niveau switch - Vibrationsswitch

Niveau Switch

Niveau switch'en kan detektere, om en tank er ved at være tom eller fuld. Det sker ved at switch'en giver et signal, når væske eller tørstof enten kommer under minimumsniveauet i bunden af tanken eller over maximumsniveauet i toppen af tanken. Min. og max. niveau bestemmes af, hvor switch'en bliver installeret.    

Se vores tidligere løsninger