Afsaltet havvand som kedel- og procesvand

Afsaltet havvand som kedel- og procesvand

Gustaf Fagerberg A/S har leveret to specialfremstillede Flowserve Kämmer Multi Z reguleringsventiler til et afsaltningsanlæg for havvand, der leverer 300.000-400.000 m3 afsaltet kedel- og procesvand pr. år til Avedøreværket.

Avedøreværket, der ligger på Avedøre Holme syd for København og er ejet af DONG Energy A/S, består af to blokke med en samlet produktionskapacitet på 910 MW el og 900 MW varme. DONG har prioriteret miljø og sikkerhed meget højt, og værket er et af verdens mest effektive kraftvarmeværker både hvad angår den elektriske virkningsgrad og med hensyn til anvendelsen af CO2-neutrale brændsler, der nedbringer værkets CO2-udledning.

Sparer op til 400.000 m3 drikkevand om året

Sparer op til 400.000 m3 drikkevand om året

Som led i at nedbringe anvendelsen af begrænsede og vigtige naturressourcer har man installeret et anlæg, der ved processen "Omvendt osmose" afsalter havvand, så det kan bruges som kedel- og procesvand på kraftværket. - I anlægget fjernes 98-99% af saltindholdet fra havvandet, fortæller kemiingeniør Henrik Rostgaard, DONG Energy A/S. - Vi producerer mellem 300.000 og 400.000 m3 afsaltet kedel- og procesvand pr. år. Vand, som tidligere blev leveret fra det offentlige drikkevandssystem.

- Afsaltningsanlægget får tilført det salte havvand fra Køge Bugt, og efter den omvendte osmose-proces deles vandet i to strømme: en afsaltet strøm, der anvendes i kedelanlægget, og en koncentratstrøm, der sendes tilbage i Køge Bugt. Til afsaltningsanlægget har Gustaf Fagerberg A/S i forbindelse med en hovedrenovering leveret to specialfremstillede ventiler til regulering af vandudnyttelsen på anlægget - og én mere er sat i ordre. Vandets saltholdighed i Køge Bugt varierer med en faktor 3, hvilket betyder, at vandudnyttelsen hæves til over 50 %, når der er lav saltholdighed, og reguleres ned til omkring 40 % ved høj saltholdighed i havvandet. Hvis saltholdigheden var konstant, var det ikke nødvendigt med en ventil: Man kunne i et sådant tilfælde klare sig med en fast indstillet blende i koncentratstrømmen i stedet for ventilen, siger Henrik Rostgaard.

Specialfremstillet reguleringsventil De to specialfremstillede Flowserve Kämmer Multi Z reguleringsventiler installeret i afsaltningsanlægget.

Specialfremstillet reguleringsventil

- Selve processen gav os flere udfordringer, siger Key Account Manager Uffe Bennedsen, Gustaf Fagerberg A/S. - Vi skulle finde en reguleringsventil, som kunne håndtere store differenstryk, kavitation samt et meget saltholdigt medie. Da vandudnyttelsen i afsaltnungsanlægget er ca. 50 %, betyder det, at det vand, der løbet igennem ventilen, i praksis er "dobbeltkocentreret" havvand. Derfor var materialevalget for ventilen meget vigtig.

- Efter en del overvejelser valgte Kenneth Kaltoft i vores tekniske afdeling to Flowserve Kämmer's MultiZ reguleringsventiler, som de bedste til opgaven. Disse ventiler har et flertrins-trim, som er specielt udvikæet til at kunne håndtere meget store differenstryk og kavitation, og samtidig er ventilerne trimmet til også at kunne klare en vis mængde faste stoffer, som der kan være i det dobbeltkoncentrerede havvand. Ventilerne blev udført specielt til opgaven, komplet i Super Duplex, som er velegnet til korrosive medier. En dyr løsning, men i dette tilfælde den rigtig, siger Uffe Bennedsen.