Flowmåling af råmælk med højt gas/luftindhold

Flowmåling af råmælk med højt gas/luftindhold

Overvågning af råmælksvolumen for indvejning af mælkeudbyttet, volumenmåling af produktflow indeholdende gas/luft samt kontinuerlig og uafbrudt drift ved målestedet.

Baggrund

Frischli Milchwerke GmbH producerer friske og langtidsholdbare mejeriprodukter til detailvirksomheder, cateringfirmaer og andre storkunder flere steder i Tyskland. Det privatejede mejeri driver også en af Europas største og mest moderne produktionsanlæg der fremstiller kaffefløde i enkeltportioner i Eggenfelden, Tyskland, hvor de fremstiller omkring 1 milliard enkeltportioner om året.

Målekrav

Målekrav

Råmælken der er nødvendig til produktion (maks. 22.000 kg/h), ledes gennem råmælksmodtagelsen via to rørledninger (DN 50 / 2”) til flere buffertanke. Først opbevares mælken i disse buffertanke, og derefter videreforarbejdes den gennem flere stadier til kaffemælk. For at kunne sammenligne mælkeudbyttet med mængden af den leverede råmælk, er det nødvendigt at have så nøjagtig en måling af råmælksvolumen som muligt. For at bestemme råmælksvolumen anvendte Frischli førhen to standardmasseflowmålere. Målingerne af råmælksvolumen blev dog gentagne gange påvirket af den gas/luft der er opstået under transporten. På grund af lave temperaturer og den tilhørende viskositet kunne behandlingen gennem en afluftningstank heller ikke fjerne den indeholdte gas/luft helt. Der opstår en tofaset strøm på grund af indholdet af gas/luft, hvilket påvirker oscillationssignalet i almindelige målere og giver inkonsistente sensorsvingninger. Som følge heraf blev elektronikken i de anvendte målere jævnligt forstyrret under afsøgning af målerørets naturlige egenfrekvens, og dette førte til væsentlige målefejl eller “fastfrosne” måleværdier taget i løbet af den sidste stabile måling. Den påkrævede gennemsigtighed af den forarbejdede råmælksvolumen kunne derfor aldrig fastslås permanent, så derfor besluttede Frischli at installere en masseflowmåler der ydermere pålideligt kan måle medie med gas/luft. 

Krohnes løsning

Krohnes løsning

Krohne anbefalede at udskifte det gamle udstyr med en OPTIMASS 6400 C. Coriolis-masseflowmåleren blev installeret i de to råmælkslinjer foran buffertanken. I overensstemmelse med lovkravene har den en sanitær aseptisk flangetilslutning iht. DIN 11864. Til forskel fra andre masseflowmålere på markedet er OPTIMASS 6400 fuldkommen immun over for de negative indvirkninger forårsaget af gas/luft i råmælken. Ved at anvende den patenterede funktionalitet ved Entrained Gas Management (EGMTM) fastholder måleren uafbrudt volumen-, mængde- og massefyldemålingerne, selv ved 0...100 % gas/luft i mediet .

Kundefordele

Frischli er meget tilfreds med OPTIMASS 6400. Problemerne med flowmåling forårsaget af gas/luft i mediet er nu blevet løst, og det er nu muligt at overvåge råmælksvolumen kontinuerligt. Væsentlige måleafvigelser, eller selv udfald af målesignalet, sker nu ikke mere. Signalet fastholdes på trods af gas/luftindholdet i råmælken, og kunden kan fortsætte med at arbejde med stabile måleresultater. Ved at anvende Krohnes masseflowmåler drager Frischli i dag fordel af større gennemsigtighed af den leverede mængde råmælk. Kunden bruger denne viden til at indveje råmælksudbyttet. På den måde kan mejeriet altid sammenligne den producerede kaffefløde med den faktisk leverede råmælksvolumen, og om nødvendigt, bestemme optimeringspotentialet for driftsprocessen.

Anvendt udstyr: OPTIMASS 6400 C

  •  Coriolis masseflowmåler med dobbeltbøjet rør til væske- og gasapplikationer
     
  •  Entrained Gas Management (EGMTM): kontinuerlig måling selv med gas/luftkoncentrationer fra 0...100 % og pludselige ændringer i gas/luftindholdet
     
  • Kommunikation: HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus, PROFIBUS® og Modbus.

Relaterede artikler