Kompakt, kosteffektiv og nøjagtig: AF-E 400 er det ideelle valg til præcise målinger på begrænset plads

Kompakt, kosteffektiv og nøjagtig: AF-E 400 er det ideelle valg til præcise målinger på begrænset plads

Den nye AF-E 400 MI-flowmåler fra Krohne spiller en vigtig rolle i måleprocessen i Fors A/S' bæredygtige slambehandlingsprojekt.

Baggrund

Med særligt fokus på miljø og bæredygtighed håndterer Fors A/S hver dag spildevandet for flere kommuner i Danmark. I samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S og WSP (ingeniørvirksomhed, der leverer bæredygtig rådgivning indenfor miljø, klima og byggeri) leder de derudover også driften af landets største testcenter for slambehandling. Netop hér tester de en ny bæredygtig slambehandling, som kan være med til at understøtte recirkulering af næringsstoffer og reducere slammængden i spildevandet.

Målekrav

Målekrav

Behandlingen sker ved, at test-bassiner fyldes med specielle planter, som forbedrer afvandingen, iltningen og mineraliseringen af slammet, hvilket gør, at det rene og filtrerede vand kan anvendes igen uden brug af kemikalier. Det resterende slam kan herefter genbruges som gødning i landbruget.

Testcenteret er et stort drivhus, hvori 85 beholdere er placeret – i hver af dem kan der være 1000 liter. Beholderne er åbne i toppen, og halvt fyldt med jord og forskellige planter. Vandet, som løber fra beholderne, bliver samlet i plastiktønder og herefter yderligere analyseret.

Til behandlingen havde de brug for en kosteffektiv, let og kompakt flowmåler, som bedst muligt kunne måle, hvor effektivt slammet bliver afvandet.

Derfor faldt valget på Krohnes AF-E 400 magnetisk induktive flowmåler.

Krohnes løsning

Krohnes løsning

Krohne har udviklet denne nye elektromagnetiske flowmåler, som både er kompakt, robust, pålidelig og kosteffektiv. Mini flowmåleren er beregnet til utility applikationer, industriel automatisering og samtlige andre applikationer, hvor der er behov for en flowmåler, som ikke er pladskrævende. Og netop dette er med til at gøre AF-E 400 helt særlig: den kan nemlig installeres på begrænset plads og samtidig give præcise målinger.

De installerede flowmålere måler løbende flow volumen (l/min), hvorefter denne rate transmitteres til kundens PLC via et 4…20 mA signal output. Dette bruger operatøren til at udregne det totale flow. Flow raten, det totale flow og procestemperaturen er altid synligt på AF-E 400 displayet, og kan dermed dobbelttjekkes on-site, skulle dette være nødvendigt.

Fors A/S fik installeret 92 stk. af de kompakte AF-E 400 MI-flowmålere, hvoraf de fleste blev installeret med DN15 målerør, mens en mindre del i DN25.

Fakta om AF-E 400

Fakta om AF-E 400

  • Kan benyttes til flowmåling af ledende væsker f.eks. kølemidler, koldt vand og kemikalier
  • Den integrerede temperatursensor betyder ingen behov for ekstra sensor til temperaturmåling
  • Ideel til OEM-maskineri, vand og kemisk industri
  • Klassens bedste nøjagtighed i hvert flowområde
  • Fås med flowområde fra 0,005 l/min til 150 l/min
  • Høj nøjagtighed over et bredt tryk- og temperaturområde
  • Fås med forskellige udgangssignaler f.eks. analogt 4-20 mA, puls, frekvens, Modbus eller IO-Link

Relaterede artikler