Brøndløsning

Brøndløsning

I 2019 tiltrådte Fagerberg som samarbejdspartner og leverandør på et projekt, som Vestforbrænding satte i værk. Et projekt, hvortil der skulle produceres en energiberegnerbrønd placeret ved rastepladsen Lærkereden langs Helsingørmotorvejen. Brønden skulle anvendes til udveksling af fjernvarme mellem Vestforbrænding og Norfors.

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. De er ejet af 19 storkøbenhavnske og nordsjællandske kommuner, som de tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt produktion og distribution af fjernvarme og elektricitet.

I 2019 påbegyndte Vestforbrænding et projekt, hvortil der skulle produceres en energiberegnerbrønd placeret ved rastepladsen Lærkereden langs Helsingørmotorvejen. Brønden skulle anvendes til udveksling af fjernvarme mellem Vestforbrænding og Norfors.

Behovet for en energiberegnerbrønd opstod, da Vestforbrænding overtog en fjernvarmeledning ved Lundtoftegårdsvej syd for Mølleåen, og ledningen var forbundet med Norfors’ fjernvarmenet. Derfor skulle den udvekslede varme kunne måles og reguleres af begge selskaber.

Fjernvarme er en sikker driftsform, hvor der sjældent forekommer mangel på varme hos den enkelte borger. Årsagen til dette er bl.a., at fjernvarmeselskaberne netop kan hjælpe hinanden med at udveksle varme, hvis behovet opstår.

Naturvenlig og komplet løsning Den samlede løsning over jorden ved rastepladsen Lærkereden: elektronikskab, flowmålerbrønd og ventilbrønde.

Naturvenlig og komplet løsning

Placeringen af brønden blev aftalt af de to fjernvarmeselskaber samt Naturfredningsnævnet. Det var et krav fra Naturfredningsnævnet, at alt udstyr placeret over jorden skulle være minimalt, da det befinder sig i et fredet område. Derfor skulle der også indhentes en dispensation for at få lov til at installere brønden samt teknikskabet.

Sideløbende med disse forhandlinger tiltrådte Fagerberg som samarbejdspartner og leverandør på den komplette løsning.

Vestforbrænding har tidligere anvendt Fagerberg som leverandør af specielle løsninger, og derfor blev Fagerberg kvalificeret til dette projekt, fortæller projektlederen fra Vestforbrænding. Derudover eksisterede der en række særlige krav til ventilerne, som Fagerbergs kvalitetsprodukter kunne leve op til.

Elektronikskab til nem styring af ventiler og instrumenter. Skabet er udført i AISI 304 syrefast stål med mat malet overflade.

Udover selve brønden stod Fagerberg også for et skab, som kunne holde teknikken adskilt således, at de to fjernvarmeselskaber hver især kunne have adgang til elektronik over jorden. Både brønd og skab blev produceret med fokus på et naturvenligt og neutralt udtryk.

Energiberegnerbrønden mellem de to selskaber kan afspærres og reguleres på begge sider med ventiler fra Böhmer og serviceventiler fra Vexve. Derudover indgår der en række målekomponenter fra Krohne samt præisolerede rør og bøjninger.

Brønddesign Tegning af den samlede løsning

Brønddesign

Brønden er designet ud fra rørdimension DN250 og 40 barg samt 110 grader, hvilket stiller høje krav til alt udstyr i rørforbindelsen. Der var et ønske om at opnå den størst mulige nøjagtighed i energiberegneren, og derfor er der valgt 2 stk. flowmålere, én frem og én retur, da frem og retur flow må forventes ikke at være ens. Endvidere indeholder løsningen 8 stk. temperaturfølere, 4 stk. i frem og 4 stk. i returledningen, for at kompensere for lagdeling af temperaturen i fjernvarmevandet. Derudover var der et krav om at løsningen skulle indeholde 1 stk. tryktransmitter i frem og 1 stk. i returledningen.

Ventilbrønd og flowmålerbrønd.

For at kunne lukke og regulere fjernvarmevandet mellem de to selskaber er der installeret 2x2 stk. Böhmer DN250 full-bore kugleventiler i to separate betonbrønde. Ventilerne er vedligeholdelsesfri, og skal dermed ikke motioneres årligt, hvilket giver store besparelser i den normale drift – helt uden at gå på kompromis med funktion og sikkerhed. På ventilerne er der monteret 4 stk. Rotork IQT 3000 elektriske aktuatorer, som heller ikke har et krav om periodisk tilsyn eller løbende vedligehold. Yderligere er der installeret 4x2 stk. Vexve DN50 serviceventiler. På denne måde kan både brønden og ledningerne gøres trykløse og udluftes ved idriftsættelse.