Masseflowmåling

Masseflowmåling

Redundant målesystem med to Krohne Optimass 7000 masseflowmålere sikrer nøjagtig dosering hos Novozymes. Ved produktion af enzymer til føde- og drikkevareindustrien skal disse “standardiseres“ bl.a. for at konservere dem. Til nøjagtig indgangsmåling af enzymkoncentrat i produktionen anvendes to serieforbundne Optimass 7000 flowmålere, der kan måle væske-gasblandinger.

På Novozymes’ fabrik i Kalundborg produceres blandt andet enzymer til føde- og drikkevareindustrien, hvor de forbedrer kvaliteten og effektiviteten ved fremstilling af produkter som brød, vin, juice, øl og alkohol. Enzymer anvendes blandt andet til at forlænge brøds holdbarhed og derved undgå spild, til at fremstille transfedtfrie olier og til at reducere indholdet af det potentielt kræftfremkaldende stof akrylamid i bagte og friturestegte stivelsesholdige fødevarer.

Nøjagtig dosering nødvendig Målesystemet består af to Krohne Optimass 7000 masseflowmålere med konvertere af typen IFC 400 forbundet i serie.

Nøjagtig dosering nødvendig

Mange af disse enzymer produceres i flydende form, og skal “standardiseres” inden de bliver emballeret og afsendt. Standardiseringen sker i en særlig produktionsafdeling ved at enzymerne, umiddelbart før de sendes til tapperiet, tilsættes forskellige råvarer og komponenter, der blandt andet konserverer produkterne. I den forbindelse er det meget vigtigt, at indgangsmængden af koncentrater måles meget nøjagtigt, idet dette er bestemmende for, hvor meget, der skal blandes i af andre råvarer.

To flowmålere i serie

- Af hensyn til Novozymes’ høje kvalitetskrav og vigtigheden af reproducerbarheden ved målingerne, besluttede vi at installere et redundant målesystem til måling af indgangsmængden. Systemet består af to Krohne Optimass 7000 masseflowmålere med konvertere af typen IFC 400 forbundet i serie, fortæller projektleder, tekniker Rune Nehls Rasmussen, Novozymes A/S. - Systemet fungerer på den måde, at hvis differencen mellem de to måleres registrering er for stor, afbrydes processen. Målerne aflæses derefter manuelt, og en tekniker beslutter, hvad der skal gøres. Mediet kan eventuelt flyttes til anden tank ved hjælp af en mobil målevogn, indtil man har fundet ud af, hvori fejlen består.

Forbedring af målekvaliteten

- Grunden til, at vi valgte masseflowmålere af typen Krohne Optimass 7000 i stedet for volumetriske målere, er, at nogle af de produkter, der måles af flowmålerne indeholder luft-/gasbobler, hvorfor det er nødvendigt at anvende en flowmåler, der nøjagtigt kan måle væske-gasblandinger. Flowmålerne blev installeret i starten af april 2016, og allerede efter et par måneder kan vi konstatere en forbedring i kvaliteten af målingerne i forhold til tidligere målere. Det har også stor betydning for kvaliteten af blandingsprocessen, at der ingen forsinkelser (delaytime) er i målingerne – Optimass 7000 begynder at måle øjeblikkeligt. Det kan være et problem ved måling af små mængder, hvis forsinkelsen er for stor, fortæller kemiker Zryan Kadir, Novozymes A/S.

Nyeste masseflowmåler til væske-/gasblanding

Krohne Optimass 7000, som forhandles i Danmark af Gustaf Fagerberg A/S, er en Coriolis masseflowmåler, der specielt er egnet til væske- og gasapplikationer. Krohne Optimass 7000 er de nyeste målere i Optimass-serien, som er forsynet med det avancerede Entrained Gas Management (EGM) system. Tidligere var gas/luft i væsker en stor udfordring for masseflowmålere, da den relative bevægelse mellem gas og væske dæmper svingningen af målerøret. enne dæmpning fører til varierende sensorsvingninger, der forstyrrer elektronikkens evne til at bestemme den faktiske resonansfrekvens. Mens andre masseflowmålere simpelthen “fryser” den sidste stabile måling for at dække dette “tab af måling”, er Optimass 7000 med EGM i stand til at følge og korrigere for de varierende svingninger. Der er således ingen måleafbrydelse ved gasindhold op til 100 %.

Krohne har medvirket i designfasen Kemiker Zryan Kadir, Novozymes A/S, t.v., projektleder Rune Nehls Rasmussen, Novozymes A/S, m.f., og salgschef Susanne Søvsø, Gustaf Fagerberg A/S, t.h., ved måleinstallationen.

Krohne har medvirket i designfasen

Projektgruppen hos Novozymes, der har stået for installeringen af de nye flowmålere, har bestået af projektleder tekniker Rune Nehls Rasmussen, kemiker Zryan Kadir og produktionstekniker Kristian Larsen. Krohne Messtechnik GmbH har været medvirkende i designfasen, idet designet af systemet afhænger af de medier, der skal måles.