Handy niveauapplikationer med smarte fordele

Niveaumåling uden direkte installation i tanken.

 

 

 

Med OPTIWAVE 7400 (drop DN80 PTFE) / Optiwave 5400 er overblikket over syreniveauet i spildevandsbehandling gjort nemt og overskueligt. Radaren måler bionedbrydelig ikke-ætsende, organisk syre til fjernelse af struvit i spildevandsbehandling for at forhindre en for tæt mineralskala.
 

Radaren er monteret over en ikke-metallisk palletank, hvori den måler syreniveauet. Herudover er radaren specifikt monteret på en aftagelig ramme, så den kan flyttes til en ny og fuld palletank mens den oprindelige palletank udskiftes med endnu en ny, fuld palletank.
En praktisk fordel ved brug af radaren er, at niveauet i palletanken sendes til kontrolsystemet og giver real-time overblik over niveauet. Derudover er radaren monteret over palletanken, således at signalet uhindret passerer ned gennem toppen af palletanken - reflekteres af mediet – og sendes retur til radaren, som opfanger signalet.

 

     
 


Optiwave 3500C med DN25 lens antenne byder på smart niveaumåling af steriliseret vand i en lille reaktor til bakteriekultivering (30 liter) med mange obstruktioner inde i selve tanken – og en lille omrører i bunden.

 

Før processen starter, steriliseres tanken med et varmesystem samt en injektion af mættet damp for at opnå 130°C inde i reaktoren.
Dette medfører meget kondens, men på grund af den store dråbeformede antenne er der stadig fri plads til, at radarbølgen kan udbrede sig, da der ikke dannes vandfilm på antennens overflade, hvilket i værste fald kan stoppe udbredelsen af radarbølgen.
Bagefter – når bakteriekulturen kommer ind i tanken – er der ikke mere kondens. Temperaturen er 37°C, hvilket giver gode forhold for bakteriekulturen. Udover at have et højt dynamisk range samt flush monteret antenne, kan radaren måle højeste niveau – selv når der er mange bobler i mediet. Derudover har radaren smarte funktioner i form af både en smal strålevinkel samt hurtig måleopdatering i modsætning til Differenstryk.

 

 

 

 

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger