Powered by Siteworks - webdesign og CMS Send os en e-mail

Variabel-areal

Variabelt Areal (VA) måleprincippet er en af de ældste og billigste måder at måle flow på, både til væsker og til gas. Designet er simpelt og gennemtestet over mange år: I takt med flowet bevæger en flyder sig op eller ned i et konisk formet målerør, f.eks. af glas eller metal. Flyderens fysiske position viser flowet og kan aflæses gennem skueglas eller et viserinstrument.
Fås også med display, 4-20 mA + HART, bus eller pulsudgange.
Måleprincippet har flere fordele, som stort set ingen andre målesystemer kan tilbyde, men den største er nok, at de ikke kræver strømforsyning for at levere nøjagtige målinger.

Type: Dk800, 46, 47, 48
Matr: Glasrør 
Holder i SS, Nikkel eller PVDF 
Tilsutning: 1/4"
Branche: Alle


Leverandør: Krohne

 

Beskrivelse: Glasrørsflowmåler til gas eller væsker, med reguleringsventil i top eller bund.


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Salam Al-Saudi
Salam Al-Saudi
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Type: VA40
Matr: Glasrør 
Tilsl: Alle
Dim: DN15 til DN50mm
Branche: Alle


Leverandør: Krohne

 

Beskrivelse: Glasrørsflowmåler med mange muligheder for materialer, tilslutninger, limit switche osv. Velegnet til både gas og væsker og bruges bl.a. til sanitære installationer (FDA, Ruhed < 0,8 µm).

 


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Salam Al-Saudi
Salam Al-Saudi
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Type: DK 32/DK 34/DK37
Matr: Rustfri stål
Tilsl: 1/4" NPT 
Drifttryk: op til 130bar 
Branche: Alle


Leverandør: Krohne

 

Beskrivelse: Metalrørsflowmåler med mekanisk visning eller digital visning med 4-20 mA/HART. Yderst robust og velegnet til applikationer med høje temperaturer og tryk.

 


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Salam Al-Saudi
Salam Al-Saudi
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Type: H250
Matr: Rustfri stål 
Tilsl: Alle
Dim: DN15 til 100mm
Branche: Alle


Leverandør: Krohne

 

Beskrivelse: Flowmåler i syrefast stål. Stort og tydeligt display med mekanisk visning samt mulighed for en række digitale udgange, f.eks. 4-20 mA/HART, Profibus PA osv. Velegnet til ekstreme applikationer, f.eks. olie/gas eller kemisk industri. DN10...DN150.


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Salam Al-Saudi
Salam Al-Saudi
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Variabel areal-flowmålere – Måleprincip
Flydermåleprincip
Grundprincipper
Variabel areal-flowmålere er udstyret med et lodret kegleformet målerør med den brede ende opad, hvori en specialformet flyder frit bevæger sig op og ned.

Mediet flyder gennem røret fra bund til top. Det bevirker at flyderen løftes op indtil der er et ringformet mellemrum mellem rørvæggen og flyderen, og der er opnået ligevægtstilstand for de kræfter der tilføres flyderen.

Flow_variabel.jpg
Tre hovedkræfter indvirker på flyderen
•    Opdriften A, der er afhængig af mediets massefylde og flyderens volumen. Den er konstant (ved konstant massefylde).
•    Vægten G, der er afhængig af flyderes masse. Flydere kan fremstilles i f.eks. rustfrit stål, aluminium, titanium eller hårdgummi.
•    Flowkraften S: Flowkraften forandres ved en ændring i flowet indtil en ny ligevægtstilstand er opnået.
Forskellige måleområder opnås gennem variationer i keglernes nominelle bredde (f.eks. DN 15, DN 25…)
•    Kegleformer (hældning, længde osv.)
•    Flyderformer
•    Flydermaterialer (masse)


Alle flowværdier svarer til et defineret ringformet mellemrum, som skyldes målerørets koniske form og flyderens specifikke position. Ved brug af glaskegler kan flowværdien aflæses direkte på en skala ud fra flyderens position. Ved brug af metalkegler transmitteres flyderens position magnetisk til en indikator. 
I retningslinje VDI/VDE 3513 Bl.1 beskrives hvordan man konverterer variabel areal-flowmåleres skalaer. Den tager hensyn til alle materiale- og flowparametre inklusiv massefylde, viskositet, tryk og temperatur.
Denne metode kan også bruges til at konvertere skalaer ved ændrede driftsbetingelser.


KROHNE leverer sit eget softwareprogram til dette
•    KROHNE Variable Area Selection KROVASEL
•    KROHNE Variable Area Calculation KROVACAL


Variabel areal-flowmåleres nøjagtighed
Med 2008-udgaven af direktiv VDI/VDE 3513 sheet 2 er definitionen af variabel areal-flowmåleres nøjagtighed blevet revideret. Nøjagtigheden af variabel areal-flowmålere er ikke længere specificeret af nøjagtighedsklasser men af 2 nye parametre G og qG.

•    Tilladt fejl G: Konstant, tilladt fejl i % af måleværdi gældende over linearitetsgrænsen qG
•    Linearitetsgrænse qG: Flowgrænseværdi i % af fuld skala. Over denne grænse er den tilladte, relative fejl konstant.
•    Under grænseværdien qG stiger den tilladte fejl omvendt proportionalt mod lavere flowhastigheder
Med de givne parametre G og qG kan den maksimale tilladte, relative fejl i henhold til VDI/VDE 3513 Sheet 2 (08/2008) beregnes på følgende måde:

G    Maksimal tilladt fejl
qG    Linearitetsgrænse
q%    Aktuel flowhastighed i procent af fuld skala
F%    Relativ fejl i procent af den aktuelle måleværdi

Flow_variabel2.jpg
KROHNEs måleudstyr er kalibreret med vand eller luft. Derefter konverteres driftsdataene, og udstyret skaleres i overensstemmelse hermed. 
Eksempler på forskellige tilladte fejl G med linearitetsgrænse qG = 50 %

Over flowgrænsen qG er den tilladte, relative fejl konstant.
Tilladt fejl i % af målingen
Måling i % af fuld skala

Flow_variabel3.jpg

Dimensioneringsprogram

Alle VA målere bør dimensioneres inden de anvendes - til det formål har Krohne lavet et enkelt dimensioneringsprogram, der kan hjælpe til at vælge den korrekte måler til opgaven.

Læs mere om programmet her

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger