Powered by Siteworks - webdesign og CMS Send os en e-mail

Radar

Niveauradar'en fra Krohne anvender FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) princippet.
Et princip der giver højere nøjagtighed, og bedre performance, end det udbredte puls radar princip.

       

 

Berøringsfrie niveaumålere – Niveauradar-måleprincippet Frekvensmoduleret kontinuerlig bølge (FMCW) Et radarsignal der udsendes via en antenne, reflekteres på medieoverfladen og modtages efter tiden t. Det anvendte radarprincip er FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). FMCW-radaren sender et højfrekvenssignal hvis frekvens stiger lineært under målingen kaldet “frequency sweep”. Signalet udsendes, reflekteres på medieoverfladen og modtages med tidsforsinkelsen t. Forsinkelsestiden t = 2 d/c, hvor d er afstanden til medieoverfladen og c er lysets hastighed i gassen over mediet. For yderligere signalbehandling beregnes forskellen Δf fra den aktuelle sendefrekvens og modtagefrekvens. Forskellen er direkte proportional med afstanden. En stor forskel i frekvens svarer til en stor afstand og omvendt. Frekvensforskellen Δf transformeres via en Fourier transformation (FFT) til et frekvensspektrum, og derefter beregnes afstanden ud fra spektret. Niveauet er resultatet af forskellen mellem højden på tanken og måleafstanden.

Type: Optiwave 7300
Matr: horn SS 316L
Tilsl: Gevind/flange
Måleområde: 0.2 - 80m 
Branche: Alle
Leverandør: Krohne

Beskrivelse: Niveauradar med høj målenøjagtighed til de fleste måleopgaver


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Søren Hammers
Søren Hammers
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Type: Optiwave 7300
Matr: Antenen PEEK
Tilsl: Hygiejniske
Måleområde: 0.2 - 30m 
Branche: Fødevare / Pharma
Leverandør: Krohne

Beskrivelse: Niveauradar med hygiejnisk antenne til niveaumåling med høj målenøjagtighed


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Søren Hammers
Søren Hammers
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Type: Optiwave 6300/7300
Matr: Drop antenne PTFE 
Tilsl: Flange
Måleområde: 0.2 - 80m 
Branche: Alle
Leverandør: Krohne

Beskrivelse: Niveauradar med høj målenøjagtighed med drop antenna. Velegnet til både væske, pulver og granulat.


Kontakt mig hvis du vil vide mere om dette produkt.

Søren Hammers
Søren Hammers
Produkt- og markedsspecialist - Instrumenter

Produktsøgning

Forespørgsel

Jeg er interesseret i...  *
Kontakt mig...  *
Firma  *
Navn  *
E-mail  *
Telefonnummer  *
Yderligere oplysninger