Variabel-areal flowmåler - Stort udvalg

Variabel-areal

VA-måleprincippet fungerer således, at i takt med flowet bevæger en flyder sig op eller ned i et konisk formet målerør. Flyderens fysiske position viser flowet og kan aflæses gennem skueglas eller viserinstrument. Fordelen er særligt, at den ikke kræver strømforsyning for at levere nøjagtige målinger, og kræver samtidig ingen vedligeholdelse. Måleren kan bruges til både væsker og gasser, så længe de er relativt rene. Den kan derudover bruges indenfor alle brancher.

Se vores tidligere løsninger