pH og Redox - Digitale sensorer

pH og Redox

pH og Redox kan måles med en Sensolyt IQ sensor fra WTW. Sensoren måler et millivoltsisgnal fra elektroden, hvor du enten kan vælge en pH- eller Redox elektrode til opgaven. 

Se vores tidligere løsninger